Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

En till

»Till« i »en till« betyder ’ytterligare’. Om det följs av ett substantiv, kan »till« komma antingen före eller efter.
Till har många funktioner och betydelser. I »en till« är till ett adverb och betyder ungefär ’ytterligare’. En till betyder alltså ’ytterligare en’ eller ’ännu en’.
Till kan ofta komma antingen före eller efter substantivet. Olika språkbrukare föredrar olika ordföljd.
Får jag ställa en fråga till? Får jag ställa en till fråga?
Vill du ha en kopp kaffe till? Vill du ha en till kopp kaffe?
En gång till! En till gång!
– Är du färdig snart? Vi måste åka nu, annars kommer vi för sent. – Jag behöver bara tre minuter till.
I skriftspråket är ordföljden en fråga till vanligare än en till fråga. Därför uppfattar många en till fråga som stilmässigt vardagligare.

Lästips