Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Där

Allt du behöver veta om »där«.
Där är ett adverb, som uttrycker en plats som »jag« inte är på, men som »jag« kan peka på eller prata om. Motsatsen är här.

Som rumsadverbial

Där används mest som rumsadverbial när man pratar om var något är:
Vad gör du där?
Huset står där.
Vi stannade där i tre veckor.
Där används också bildligt om situationer eller sammanhang:
Där har du rätt. ≈ Du har rätt när det gäller det.
Han trodde att det skulle bli regn, men där tog han fel. ≈ Han tog fel när det gällde det.

Som bisatsinledare

Där används också som bisatsinledare, både om platser och situationer. Det motsvarar ungefär i vilken eller på vilken.
Snöar det i staden där du bor?
Det står ett hus på kullen, där det bor en gammal tant.
Vi hamnade i en situation där allt kändes omöjligt.
Observera att där inte används om tid.
Det är skönt med några dagar där man är ledig och kan slappna av. Det är skönt med några dagar /när man är ledig och kan slappna av.

Uttryck med »där«

Här är några vanliga uttryck med där.
så där, sådär 1. på det sättet ✰ Hon har alltid gjort så där.
2. inte så bra, inte så mycket ✰ Jag mår så där. ✰ Jag tycker sådär om paj.
3. ungefär ✰ Det kom sådär en fyrtio personer på festen.
den där den som är eller var där ✰ Jag vill ha den där. ✰ Ska vi köpa den där tv:n vi såg?
sisådär 1. inte så bra (vardagligt) ✰ Jag mår sisådär.
2. ungefär ✰ Det kom sisådär fyrtio personer på festen.
här och där på flera olika ställen (men inte så många ställen) ✰ Här och där hade man slagit upp tält i skogen. ✰ Det ligger fortfarande snö på marken lite här och där.
Last modified 1yr ago