Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Hur används »då«? Och vad betyder det? Här hittar du svaret!
kan både vara ett adverb och en subjunktion (bisatsinledare).

Adverbet då

Som adverb kan användas på flera olika sätt. Här är en sammanfattning.

Vid den tidpunkten

kan betyda ’vid den tidpunkten’. Det handlar om den tidpunkt som man pratar om i sammanhanget. Motsatsen till detta är nu. Inte nu, utan då. Det här :et känner vi igen från ordet dåtid, motsatsen till nutid.
Vi kommer klockan åtta. Är du hemma ?
1944 förklarade sig Island självständigt från Danmark. Det var också som min morfar föddes.

Under dessa omständigheter

kan inte bara användas om tid, utan också om omständigheter. syftar på de omständigheter som man just har pratat om.
Jag kan inte dricka så mycket kaffe. Jag skulle bli alldeles yr . då = om jag dricker så mycket kaffe
Ibland fungerar som en upprepning av en villkorssats.
Om han får en poäng till, leder han tävlingen. då = om han får en poäng till

Efter frågeord

används också efter frågeord. Man använder efter frågeord för att man vill få mer eller tydligare information. I dessa fall är alltid betonat.
– Jag ska åka till Nice. – När ?
– Jag ska övertyga honom! – Hur ?
– Det var bara en i klassen som fick högsta betyg. – Vem ?
– Det saknades en del för att datorn skulle fungera. – Vilken ?
– Jag gillar inte det. – Vad ?
– Den här filmen är så irriterande. – Vad irriterande? (Vadå irriterande?) ≈ Vad menar du med det?
– Hon tänker säga upp sig från sitt jobb. – Varför ?
– Han ska börja resa i jobbet. – Hur ofta ?

I frågor som byter fokus

kan också användas i andra typer av frågor för att byta fokus till något nytt. I dessa fall står i slutet av meningen och är obetonat.
– Jag kommer till Göteborg den 8 november. – När åker du hem ?
– Anna, Jin och Tor är här. – Helena ?
– Jag kan inte i dag. – I morgon ?

I uppmaningar

används också i uppmaningar. I dessa fall har en förstärkande effekt. Det får talaren att låta otålig. I uppmaningar är obetonat.
Kom ! Vi har bråttom.
Men berätta ! Vi har inte hela dagen på oss.
Kom igen ! Det blir kul!

I andra utrop

används till sist i olika utrop. Det är svårt att säga exakt vilken funktion har i dessa fall, men det är ett sätt för talare att uttrycka sin attityd till något.
Ja då! ≈ Ja visst!
Nej då! ≈ Visst inte!
Än sen då! ≈ Och?!

Subjunktionen då

När används som subjunktion kan det ha två olika betydelser: ’när’ och ’eftersom’. är formellare än eftersom.
Han var inte hemma då jag kom hem. = när jag kom hem
Då vädret är dåligt, måste vi avbryta expeditionen.
Undvik att använda i stället för eftersom. Det kan nämligen skapa förvirring. I följande fall är det svårt att veta vad som menas:
Receptionen är stängd vi är på lunch. = när vi är på lunch? = eftersom vi är på lunch?
Last modified 3yr ago