Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Ba

Vad menar folk när de säger »å han ba«?
Ba är en talspråklig kortform av bara, som har en speciell funktion. Man använder ba för att signalera att man ska berätta vad någon har sagt eller gjort. Det används ganska likt engelskans »be like«. Det är vanligare bland yngre än äldre talare.
Jag hade nyss varit hos frisören, och hon ba: »Vad korthårig du är!«

Han ba skrattade

Det signalerar inte bara att man berättar vad något har sagt, utan också vad något har gjort:
Hon frågade om han ville smaka på kakan, och han ba åt upp hela.
Jag berättade värsta seriöst, och han ba skrattade.

Jag ba och du ba

Man kan också använda ba för att återberätta något som man själv har sagt eller gjort.
Först fattade jag ingenting, men sen ba wow!
Jag ba sprang, och du ba ”vart tog han vägen?!
Last modified 3yr ago