Alldeles

Hur använder man alldeles? Och vad betyder det? Här hittar du svaret!

Alldeles är ett adverb. Det används ofta tillsammans med:

  • adjektiv

  • prepositioner

  • andra adverb

Alldeles är ett gradadverb, vilket betyder att det bestämmer i vilken grad (hur mycket) ett annat ords betydelse är uppfylld.

Just alldeles betyder ’i mycket hög grad’ eller ’så mycket som är möjligt’.

Hinken är alldeles full.

Alldeles används bara med ord som inte har något modifierande förled. Till exempel kan man säga alldeles trött. Däremot kan man inte säga alldeles småtrött.

Mina skor är alldeles blöta.

Han är alldeles utmattad.

Din panna känns alldeles varm.

Kylskåpet är alldeles tomt.

Har du bakat de här kakorna alldeles själv?

Jag fick den här tidningen alldeles gratis.

I går köpte hon sin första alldeles egna lägenhet.

Det finns en kiosk alldeles runt hörnet.

Johan sitter alldeles framför scenen.

Det finns en populär restaurang alldeles i närheten av mitt jobb.

Jag ska alldeles snart hjälpa dig.