Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Alldeles

Hur använder man alldeles? Och vad betyder det? Här hittar du svaret!
Alldeles är ett adverb. Det används ofta tillsammans med:
  • adjektiv
  • prepositioner
  • andra adverb
Alldeles är ett gradadverb, vilket betyder att det bestämmer i vilken grad (hur mycket) ett annat ords betydelse är uppfylld.

Mycket eller fullständigt

Just alldeles betyder antingen ’i mycket hög grad’ eller ’fullständigt, helt’.
Bilen kostar alldeles för mycket för dem. ≈ Bilen kostar mycket mer än de kan eller vill betala.
Jag ska alldeles snart hjälpa dig. ≈ Jag ska hjälpa dig mycket snart.
Hinken är alldeles full. ≈ Hinken är så full som den kan bli.
Ditt svar är alldeles riktigt. ≈ Ditt svar är helt rätt.
Kylskåpet är alldeles tomt. ≈ Kylskåpet är fullständigt tomt.
Alldeles används bara med ord som inte har något modifierande förled. Till exempel kan man säga alldeles trött. Däremot kan man inte säga alldeles småtrött.

För att uttrycka förvåning eller förfäran

Alldeles används också för att uttrycka att man är förvånad eller förfärad över någonting. Då betonar det ofta att huvudordets betydelse gäller fullt ut.
Mina skor är alldeles blöta!
Jag fick den här tidningen alldeles gratis!
Din panna känns alldeles varm!
Har du bakat de här kakorna alldeles själv?