Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Vems eller vars?

Vad är skillnaden på »vems« och »vars«? Här får du veta när man använder vilket ord.
Vems och vars uttrycker båda en så kallad ha-relation. Det uttrycker att en sak eller person är släkt med en annan, äger den andra, innehåller den andra eller har den andra som en del. Alla dessa relationer brukar uttryckas med verbet ha:
Jag har en syster.
Jag har en cykel.
Batteriet har lite ström kvar.
Lägenheten har tre rum.
Vems används i frågor för att fråga vem det är som har något. Vems används både i direkta och indirekta frågor.
Direkt fråga:
Vems pappa är det där? (Vem har honom som pappa?)
Vems cykel är det där? (Vem äger cykeln?)
Vems bil har du lånat? (Vem äger bilen?)
Indirekt fråga:
Jag undrar vems penna det här är. (Vem äger pennan?)
Han visste inte vems väska det var som låg kvar på tåget. (Vem äger väskan?)
Vars inleder bisatser och markerar en ha-relation mellan den person eller sak som nyss nämnts och det som kommer efter.
Jag träffade en kille vars sambo är en känd konstnär. (killen har en sambo som är en känd konstnär)
Alla elever vars efternamn börjar på S, res er upp! (alla elever som har ett efternamn som börjar på S)
Vems används bara om en enda person. När det är flera personer använder man vilkas.
Vilkas cyklar är det här?
Jag undrar vilkas pennor det här är.
Vars används både om saker och personer, både en och flera. När det är flera personer eller saker, kan också vilkas användas, men det låter lite formellare.
Barnen, vars ansikten lyste av förväntan, satt alldeles tysta. Barnen, vilkas ansikten lyste av förväntan, satt alldeles tysta.