Vems eller vars?

Vad är skillnaden på »vems« och »vars«? Här hittar du svaret!

Vems och vars liknar varandra genom att båda orden signalerar ägande. Orden används dock på olika sätt.

Vems används i frågor, både direkta och indirekta frågor.

Direkt fråga:

Vems cykel är det där?

Vems bil har du lånat?

Indirekt fråga:

Jag undrar vems penna det här är.

Han visste inte vems väska det var som låg kvar på tåget.

Vars inleder bisatser och signalerar att en person eller sak (som nyss nämnts) äger någonting.

Jag träffade en kille vars sambo är en känd konstnär.

Alla elever vars efternamn börjar på S, res er upp!

Vems används bara används om en enda person. När det är flera personer använder man vilkas.

Vilkas cyklar är det här?

Jag undrar vilkas pennor det här är.

Vars används både om saker och personer, både en och flera. När det är flera personer eller saker, kan också vilkas användas, men det låter lite formellare.

Barnen, vars ansikten lyste av förväntan, satt alldeles tysta. Barnen, vilkas ansikten lyste av förväntan, satt alldeles tysta.