Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Var, vart eller vars?

Hur använder man »var«, »vart« och »vars«? Lär dig skillnaden här!
Var och vart är båda adverb som används i direkta eller indirekta frågor.

Direkta frågor

Var är du?
Vart ska du gå?

Indirekta frågor

Jag undrar var du är.
Jag undrar vart du ska gå.

Var

I skrift används var om befintlighet. Var betyder alltså ’på vilken plats’. Var
Var ligger affären?
Var är mina nycklar?

Vart

Vart används om riktning. Vart betyder alltså ’till vilken plats’.
Vart går det här tåget?
Vart ska du åka på semester?

Talspråk och dialekt

Vart för både befintlighet och riktning

I mångas talspråk används dock samma ord för både riktning och befintlighet. Det är till exempel mycket vanligt att vart används i båda fallen. Men även var används så.
Vart ligger affären? (Var i skrift.)
Vart är mina nycklar? (Var i skrift.)
Vart går det här tåget?

Vars

Vars är dialektalt och används främst i norra Sverige, både riktning och befintlighet.
Vars ligger affären?
Vars är mina nycklar?
Vars går det här tåget?