Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Uppnå eller nå?

Vad är skillnaden på »uppnå« och »nå«? Och hur används de? Här hittar du svaret!

Uppnå

Uppnå betyder att ’nå fram till’, men det används bara om olika typer av abstrakta mål. Man kan till exempel uppnå ett resultat, ett mål, hög ålder, framgång, enighet, en hastighet, en nivå med mer.
Hon uppnådde sitt bästa resultat någonsin.
Än har vi inte uppnått vårt mål.
Företaget har uppnått framgång genom hårt arbete.

kan användas synonymt med uppnå:
Hon nådde sitt bästa resultat någonsin. = uppnådde
Än har vi inte nått vårt mål. = uppnått
Företaget har nått framgång genom hårt arbete. = uppnått
Men har också en konkret betydelse, ’att komma åt’, ’få tag i’, ’räcka’, ’komma fram till’, alltså att rent fysiskt kunna komma i kontakt med eller komma fram till.
Når du vasen längst upp i skåpet?
Jag når inte böckerna på hyllan.
Hon når till taket.
används dessutom bildligt om att få tag, räcka, komma i kontakt med.
Vid havet ser man bara vatten så långt ögat når.
Jag ringde honom i går men lyckades inte honom. ≈ få tag i