Om svenska
Search…
Svenska | 瑞典语版
Powered By GitBook
Svara eller besvara?
Vad är skillnaden på verb med »be-« och verb utan, till exempel »svara« och »besvara«? Här hittar du svaret!
Prefixet be- ändrar hur verbet konstrueras:
    någon + svarar + på något
    någon + besvarar + något
Hon svarade på frågan. Hon besvarade frågan.
Jag svarade på brevet. Jag besvarade brevet.
Ministern har inte svarat på kritiken. Ministern har inte besvarat kritiken.
Ofta har verben delvis olika betydelser. De är alltså inte alltid utbytbara.
Kim besvarade hennes kärlek. Kim svarade på hennes kärlek.
Har du sett Star wars? Har du besett Star wars?
Verb med prefixet be- är dessutom ofta formellare än verb utan.
    någon + ser + på något
    någon + beser + något
Här kan man se på konst från hela världen. Här kan man bese konst från hela världen.
Undrar du vilken skillnad det är på ett visst ordpar? Slå upp de olika betydelserna i Svensk ordbok eller i Natur och Kulturs Stora svenska ordbok.

Lästips

Last modified 2yr ago
Copy link
Contents
Lästips