Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Slags, sort eller typ?

Hur används »slags«, »sorts« och »typ«? Finns det någon skillnad? Här hittar du svaret.
Dessa tre ord används alla i samma typ av uttryck, och de uttrycker alla att något tillhör en viss kategori.
Piano är ett slags instrument. Piano är en sorts instrument. Piano är en typ av instrument.
Kom ihåg att typ alltid följs av av!
Förut bestämdes den obestämda artikeln (en eller ett)av slags, sorts och typ, men i modern svenska är det många som väljer artikel efter det senare substantivets genus. Detta gäller bara för slags och sorts.
ett slags stol (efter ett slag) en slags stol (efter en stol)
en sorts stol (efter en sort) ett sorts bord (efter ett bord)
en typ av stol (följer alltid typ)
I plural böjs sorts och typ till sorters och typer, medan slags är oböjligt.
Kiosken säljer sju slags glassar. Kiosken säljer sju sorters glassar. Kiosken säljer sju typer av glassar.