Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Ska eller skall?

Vad är skillnaden mellan »ska« och »skall«? Här hittar du svaret!
Både ska och skall är presens av verbet skola. De kan alltså användas likadant, men ska är nästan alltid att föredra.
Förr var skall den vanligaste formen, men i dag är ska vanligast. Skall är formellare än ska och det uppfattas i de flesta sammanhang som ganska stelt.
Vad ska vi göra i morgon? Vad skall vi göra i morgon?
Undrar du om du bör skriva ska eller skall i din text? Skriv ska, det är nästan alltid det bästa alternativet!

Lästips