Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Sakta eller långsam?

Skillnaden mellan sakta och långsam kan verka uppenbar: sakta är ett adverb och långsam är ett adjektiv. Men riktigt så enkelt är det inte. Här förklarar jag skillnaderna och likheterna.

Adjektiv

Som har låg hastighet

Långsam är ett adjektiv som beskriver att något har låg hastighet.
en långsam bil
Snigeln är ett långsamt djur.
Motsatsen är snabb.

Som kräver tid eller är tråkig

Långsam används även om saker som kräver tid eller är tråkiga.
Att sortera posten var ett långsamt arbete. ≈ Att sortera posten var ett tidskrävande arbete.
Det regnade hela dagen och barnen hade det långsamt. ≈ Det regnade hela dagen och barnen hade tråkigt.

Svag eller långsam

Även sakta kan vara ett adjektiv. Då betyder det ’svag eller långsam’. Som adjektiv används sakta mycket mer sällan än långsam.
De lyssnade på sakta musik. ≈ De lyssnade på svag, tyst musik.
De rörde sig i sakta mak mot entrén. ≈ De rörde sig i långsam takt mot entrén.

Adverb eller som adverbial

Sakta är vanligast som ett adverb som beskriver att något sker med låg hastighet. Långsamt (i neutrum) kan användas i samma betydelse.
De går sakta. De går långsamt.
Bilkön kröp sakta framåt. Bilkön kröp långsamt framåt.
Motsatsen till detta är adverbet fort eller adjektivet snabb i neutrum, snabbt.
De går fort. De går snabbt.

Verb

Sakta kan även vara ett verb, att sakta. Då betyder det ’minska hastigheten’.
Det är viktigt att sakta farten i tid före övergångsstället.
Cyklisten saktade in i kurvan.

Olika uttryck

Slutligen har jag samlat några uttryck med sakta och långsam.
Vi måste skynda långsamt. ≈ Vi måste gå lagom snabbt fram och tänka ordentligt samtidigt.
Det blir sakta men säkert vår. ≈ Våren kommer långsamt men oundvikligen.
Sakta i backarna! ≈ Ta det lugnt! Lugna ner dig!