Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Säga eller säga till?

Här får du lära dig hur du skiljer på säga och säga till.

Säga

Säga betyder att man använder ord för att berätta något.
Säg en bokstav.
Hon sade att hon var lite sjuk.
Säga kan också betyda 'uttrycka', 'visa' eller 'betyda'.
Vad ska det säga?
Din min säger allt.

Säga till

Säga till betyder att man låter någon annan få veta vad man vill eller berättar att det uppstått ett problem med något. Tonvikten ligger vid att den andra personen får veta något viktigt.
Säg till om du vill ha hjälp. ≈ Låt mig få veta om du vill ha hjälp.
Jag har sagt till om det trasiga fönstret.
Kom ihåg att säga till är ett partikelverb, så betoningen ligger på till.

Ha något att säga till om

Det finns också ett uttryck som lyder ha något att säga till om. Det betyder 'få bestämma'.
När barnen leker har Rune aldrig något att säga till om.
Johanna har inget att säga till om hemma.