Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Så småningom eller eventuellt?

Hur skiljer man på »så småningom« och »eventuellt«? Det får du lära dig här!
Så småningom och eventuellt blandas ibland ihop av de som lär sig svenska som andraspråk. Det beror ofta på att engelskans eventually heter så småningom på svenska – och inte eventuellt.

Så småningom

Så småningom betyder ’efter en tid’ eller ’gradvis över en tid’. Ofta handlar det om veckor eller månader. Liknande ord är med tiden, i sinom tid och så smått.
Din skada kommer att bli bättre så småningom.
Efter flytten tappade hon alla sina kompisar, men så småningom lärde hon känna nya.

Eventuellt

Eventuellt betyder ’kanske’ eller ’möjligen’. Man använder eventuellt när man är osäker på något. Det har alltså ingenting med tid att göra.
Eventuellt kommer jag att bli uppsagd i höst.
Hon kommer eventuellt att delta vid nästa VM.
Jag klarar mig nu, men jag kommer eventuellt att behöva hjälp lite senare.