Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Prova eller prova på?

»Prova« och »prova på« har en liknande betydelse, men de används inte exakt likadant. Lär dig att skilja på dem här!

Prova – att använda eller göra något på prov

Prova används när man använder något eller gör något på prov.
Prova kläderna innan du köper dem.
När vi kommer hem ska vi prova Lindas nya tv-spel.
Vi har aldrig provat att bo i radhus.
Har du provat att äta med pinnar?

Prova på – att göra något på prova

Prova på används när man gör något på prov. Det används alltså bara om aktiviteter, inte när man provar saker.
Vi har aldrig provat på att bo i radhus.
Har du provat på att äta med pinnar?