Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Nämna, benämna eller namnge?

Vad är skillnaden mellan »nämna«, »benämna« och »namnge«? Här hittar du svaret!
De tre verben nämna, benämna och namnge har alla ursprunget namn gemensamt, men de betyder olika saker.

Nämna

Att nämna är att säga något utan att berätta några detaljer. Man talar om saken eller personen kort, ibland bara genom att säga dess namn.
Nämnde du festen för honom?
Har jag nämnt att jag har fått jobb?
Jag hörde att ditt namn nämndes, men jag hörde inte vad de sa om dig.

Benämna

Att benämna är att använda ett visst namn på något, alltså att kalla det för något.
– Hur benämner man den här geometriska figuren? – Hexagon!
Den här procession brukar benämns ofta globalisering.

Namnge

Namnge betyder två olika saker. Det kan betyda att man berättar för till exempel Polisen vad någon heter. Man säger någons namn.
Offret vågade inte namnge förövaren.
Namnge kan också betyda att man bestämmer vad något eller någon ska heta. Man namnger till exempel sina barn och sina husdjur.
Carl von Linné namngav många växter och djur.
Han älskar sina växter och har namngett varenda en.
Många föräldrar tänker på kändisar när de namnger sina barn.