Om svenska
Search…
Svenska | 瑞典语版
Min bok eller min boken?
Heter det »min bok« eller »min boken«? Här hittar du svaret!
Min är ett så kallat possessivt pronomen. Possessiva pronomen används alltid tillsammans med substantiv i obestämd form. Det heter alltså min bok.
possessivt pronomen + substantiv i obestämd form
Det här är min bok. (inte min boken)
Han säljer sin bil. (inte sin bilen)
Vi skriver i våra böcker. (inte våra böckerna)
Trots att substantivet är i obestämd form, är hela frasen bestämd. Därför har eventuella adjektiv bestämd form.
possessivt pronomen + adjektiv i bestämd form + substantiv i obestämd form
Det här är min röda bok. (inte min röd bok)
Hon säljer sitt stora hus. (inte sitt stort hus)
De possessiva pronomena är:
  • min, mitt, mina
  • vår, vårt, våra
  • din, ditt, dina
  • er, ert, era
  • sin, sitt, sina
  • hans
  • hennes
  • dess
  • deras
Det finns fler ord som alltid används tillsammans med obestämd form:
De bor på samma gata. De bor på samma gatan.
Vi ses nästa vecka! Vi ses nästa veckan!
Läs mer om när bestämd form används under Bestämd form – tumregler.
Copy link