Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Min bok eller min boken?

Heter det »min bok« eller »min boken«? Här hittar du svaret!
Min är ett så kallat possessivt pronomen. Possessiva pronomen används alltid tillsammans med substantiv i obestämd form. Det heter alltså min bok.
possessivt pronomen + substantiv i obestämd form
Det här är min bok. (inte min boken)
Han säljer sin bil. (inte sin bilen)
Vi skriver i våra böcker. (inte våra böckerna)
Trots att substantivet är i obestämd form, är hela frasen bestämd. Därför har eventuella adjektiv bestämd form.
possessivt pronomen + adjektiv i bestämd form + substantiv i obestämd form
Det här är min röda bok. (inte min röd bok)
Hon säljer sitt stora hus. (inte sitt stort hus)
De possessiva pronomena är:
  • min, mitt, mina
  • vår, vårt, våra
  • din, ditt, dina
  • er, ert, era
  • sin, sitt, sina
  • hans
  • hennes
  • dess
  • deras
Det finns fler ord som alltid används tillsammans med obestämd form:
De bor på samma gata. De bor på samma gatan.
Vi ses nästa vecka! Vi ses nästa veckan!
Läs mer om när bestämd form används under Bestämd form – tumregler.