Min bok eller min boken?

Heter det »min bok« eller »min boken«? Här hittar du svaret!

Min är ett så kallat possessivt pronomen. Possessiva pronomen används alltid tillsammans med substantiv i obestämd form. Det heter alltså min bok.

possessivt pronomen + substantiv i obestämd form

Det här är min bok. (inte min boken)

Han säljer sin bil. (inte sin bilen)

Vi skriver i våra böcker. (inte våra böckerna)

Trots att substantivet är i obestämd form, är hela frasen bestämd. Därför har eventuella adjektiv bestämd form.

possessivt pronomen + adjektiv i bestämd form + substantiv i obestämd form

Det här är min röda bok. (inte min röd bok)

Hon säljer sitt stora hus. (inte sitt stort hus)

De possessiva pronomena är:

  • min, mitt, mina

  • vår, vårt, våra

  • din, ditt, dina

  • er, ert, era

  • sin, sitt, sina

  • hans

  • hennes

  • dess

  • deras

Det finns fler ord som alltid används tillsammans med obestämd form:

De bor på samma gata. De bor på samma gatan.

Vi ses nästa vecka! Vi ses nästa veckan!