Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Människor eller folk?

Vad är skillnaden på »människor« och »folk«?
Människor är plural av människa. Ordet används om människan som art, till exempel i motsättning till djur.
Neil Armstrong var den första människan på månen.
Människor kan inte simma lika snabbt som delfiner.
Både människor och djur dog i branden.
Folk betonar människor som grupp eller massa.
Det kom mycket folk på festen.
Jag förstår inte varför folk röstar på det där partiet.
Eftersom människor är plural och betonar individerna, säger man ofta många människor och fler människor. Och eftersom folk är singular och betonar gruppen, säger man mycket folk och mer folk.
Många människor har sömnproblem.
Det var mycket folk på stan i dag.
På svenska använder man ofta många, några, flera och liknande ord utan att lägga till människor eller personer.
Många har sömnproblem.
Hur många kom det på festen?
Det stod några och pratade utanför dörren.
Flera tyckte att det var en dålig idé, men de sa inget ändå.