Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search…
⌃K

Lik, lika, likadan eller samma?

Vad är skillnaden på »lik«, »lika«, »likadan« och »samma«? Här hittar du svaret!

Samma

Samma betyder ’inte en annan’. Motsatsen är olika eller annan.
Vi går i samma klass.
De bor i samma hus.
Ibland används samma om saker som ser ut på samma sätt, trots att de inte är samma sak. Den här användningen kritiseras ibland, eftersom den kan misstolkas.
Vi har samma T-shirt. = likadana T-shirtar
Dina ögon har samma färg som himlen.
Vi har samma byxor på oss.

Lik

Lik betyder ’som påminner om något annat’. Om två saker är lika, liknar de varandra.
Lik böjs: lik, likt, lika.
Mamman och dottern är lika.
Tvillingarna är lika som bär.

Lika

Lika betyder att något är av samma sort eller har samma omfattning eller storlek. Även här är motsatsen olika.
Lika böjs inte.
Reglerna är lika för alla.
Vi delade tårtan i lika delar.
Det står lika.
Lika lön för lika arbete.
Vi tycker för det mesta lika.
Lika används ofta i uttrycket vara lika med, som används inom matematiken. Där är motsatsen inte vara lika med.
Ett plus ett är lika med två.

Likadan

Likadan betyder att något eller någon är eller ser ut på samma sätt som något annat. Likadan betyder ofta att likheten är (nästan) identisk. Motsatsen är annorlunda.
Likadan böjs: likadan, likadant, likadana.
Vi har likadana T-shirtar.
Hon har köpt en likadan bil som jag har.
Vi bor inte i samma hus, men vi bor i likadana hus.
Vi har exakt likadana glasögon.
Mamman och dottern är likadana. Både är lika generösa.
Läs mer om likadan under Liknande eller likadan.

Lästips