Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Lära eller undervisa?

Hur skiljer sig »lära« och »undervisa«? Och alla varianter med »lära«, såsom »lära ut«, »lära upp«, »lära in« och så vidare?

Lära (någon)

någon lär någon något
Att lära någon något är att
  • visa för någon hur något görs
  • förklara för någon hur något är eller fungerar.
Han lärde mig att fiska.
Vill du lära mig hur man bakar bullar?
När man lär sig något, får man veta hur man ska göra eller hur något är eller fungerar.
Jag har lärt mig att fiska.
I går lärde jag mig hur man bakar bullar.
Hjälpverbet lär är ett annat verb som uttrycker att något är baserat på vad någon annan har sagt eller att det är en gissning. Det finns bara i presens (lär).
Han lär vara rik.
Hon lär inte följa med på resan.

Lära ut

någon lär ut något (till någon)
När fokus ligger på vad som man visar eller förklarar, används ofta lära ut. Man kan fortfarande säga vem som är mottagare, men då används till någon.
En historielärare lär ut historia.
Hon lär ut grunderna i piano.
Han lär ut trädgårdsskötsel till alla som är intresserade.

Lära upp

någon lär upp någon (till någon)
Lära upp används främst när någon lär någon något så att den kan börja jobba inom ett visst yrke eller liknande. Här uttrycker till någon vad personen blir för något.
Jag lär upp henne till kock.

Lära (in)

någon lär (in) (något)
Lära kan också användas i samma betydelse om lära sig, ofta med verbpartikeln in. Detta används mest i vissa konstruktioner, så om du är osäker är det alltid bäst att välja lära sig.
Har du lätt för att lära? = Har du lätt för att lära dig?
Han lärde in reglerna utantill. = Han lärde sig reglerna utantill.
Man lär så länge man lever. = Man lär sig så länge man lever.
I många fall är det bara lära sig som passar.
Hon lärde sig svenska på ett år. Hon lärde svenska på ett år.

Undervisa

någon undervisar (någon) (i något) (någonstans)
När man undervisar, lär man ut kunskaper i något ämne eller någonstans. Undervisning ges oftast i grupp, den är huvudsakligen muntlig och framför allt är den organiserad.
Anna undervisar i svenska.
Jakob undervisar på universitetet.
Lärare undervisar.
Undervisa är mest likt lära ut, men hos undervisa är fokus ofta på ämnet, platsen och den organiserade formen. Hos lära ut är fokus ofta bara ämnet.
Anna undervisar i svenska. ≈ Anna lär ut svenska.
Anna undervisar på universitetetn. Anna lär ut på universitetet.
Anna undervisar eleverna. Anna lär ut till eleverna.