Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Kyla eller köld?

Lär dig hur du skiljer på orden »kyla« och »köld«.
Både kyla och köld beskriver ett tillstånd av kall temperatur. Ibland är de utbytbara, men ofta används de olika eller betyder lite olika saker.

Motsatsord

När man ska försöka skilja på två ord, hjälper det att titta på deras respektive motsatsord.
Motsatsen till kyla är värme.
Motsatsen till köld är hetta.
Köld är alltså kallare än kyla (precis som hetta är varmare är värme). I praktiken är ju inte allmänspråket så strikt, så i ett sammanhang kan kyla var kallare än köld är i ett annat. Man kan säga att köld betyder ’mycket sträng kyla’ men att den exakta temperaturen varierar mellan olika sammanhang.
Kyla är därför ett mer neutralt ord än köld. Så om betydelsen ’mycket’ inte är relevant, fungerar oftast kyla bäst:
De här tunna vantarna skyddar inte mot någon kyla.
Det spelar ingen roll att det är kallt. Det är bara att ta på sig varma kläder och ge sig ut i kylan.

Sammansättningar

Orden används i olika sammansättningar:
köldrekord köldknäpp köldgrad (= minusgrad) köldvåg
kylskåp kyldisk kylklamp kylvätska
köldskada = kylskada (inte lika vanligt)
Sammansättningarna med kyl- har ofta bildats till verbet att kyla, som betyder ’göra kallare’.