Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Kvar eller över?

Kvar och över är ofta utbytbara, men inte alltid. Kvar är inte lika specifikt som över. Här tar jag upp några vanliga betydelser hos båda orden.

Kvar

På samma plats som innan

När något är på samma plats som det var innan, då är det kvar där.
Jag lämnade kvar datorn på jobbet.
Står pianot kvar i vardagsrummet?

Som fortfarande finns

När något lämnas eller finns kvar, då finns det fortfarande.
Hon åt upp all mat och lämnade inget kvar till de andra.
Hur mycket pengar har du kvar?

Markerar återstående tid

Kvar används också för att markera den tid som återstår tills något börjar eller slutar.
Det är fem minuter kvar tills programmet börjar.
I morgon är det bara ett halvår kvar till min födelsedag.

Över

Kvar att använda

När något inte är slut eller bort, utan det finns kvar att använda, då är det över. Skillnaden mot kvar är att över betonar just användandet.
Det blev tre byttor glass över efter barnkalaset.
Har du fem minuter över till mig?
Detta liknar kvar, men fokus ligger på användandet.
Hur mycket pengar har du över (efter att du köpt x, y och z)?

Slut eller förbi

När något är över, kan det också vara slut eller förbi.
Jag ser fram emot att det här mötet ska vara över.
Nu är julen över.