Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Ingenting eller inte någonting?

Man kan lätt tro att ingenting och inte någonting är utbytbara, men det är de inte alltid.

Antalet verb spelar roll

Ingenting används i huvudsatser med bara ett verb. Om det finns flera verb (ett hjälpverb och huvudverb) måste man sätta ut inte på dess rätta plats (efter det första verbet och subjektet).
Jag gör ingenting. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Ja
Jag har inte gjort någonting. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej
Jag ska inte göra någonting. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej

Ingenstans och ingen

Samma regel gäller för liknande ord, som till exempel ingenstans och ingen.
Jag ser den ingenstans. Jag har inte sett den någonstans.
Jag har ingen bil. Jag vill inte köpa någon bil.

Bisatser

Ingenting används oftast inte i bisatser. Undantaget är när ingenting är subjekt.
Jag gör ingenting. (huvudsats)
Du vet att jag inte gör någonting. (bisats)
Hon är en kraft som ingen kan stoppa. (subjekt i bisatsen)

Undantag

Som vanligt finns det undantag. Om det inte finns fler objekt och om inget inte är bestämning till ett annat ord, då behöver man inte alltid använda inte någonting. Den här typen av formulering låter gammaldags och används sällan.
Jag har ingenting gjort. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej Flera objekt: Nej
Jag har inget sett. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej Flera objekt: Nej

Checklista

Så vad ska man tänka på när man använder ingenting och dess släktingar?
  • Är det i en bisats? Men inte subjekt?
  • Finns det fler än ett verb? Hjälpverb?
Svarar du ja på någon av dessa frågor, då är det säkrare att använda inte någonting.