Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Hel, all eller varje?

Hur skiljer man på »hel«, »all«, och »varje«? Det får du lära dig här!

Hel, helt, hela

Hel som adjektiv kan betyda ’fullständig’ eller ’som har alla delar’. Motsatsen är halv. Att något är helt betyder att inga delar saknas.
Hel böjs: hel, helt, hela.
Han åt en hel tårta.
Renoveringen tog ett helt år.
Tänker du äta hela tårtan eller vill du dela den med mig?
Hel som adjektiv betyder också ’inte sönder’. I dessa fall är trasig och sönder motsatsord.
Jag har inga hela byxor att sätta på mig.
Taket var inte helt längre, så regnvattnet läckte in.
Formen hela är också ett adverb. Som adverb betyder det ’så mycket som’.
Det kom hela 55 000 besökare på utställningen.
Polisen tog fast hela 30 stycken rattfyllerister.
Formen helt kan användas som gradadverb i betydelsen ’fullständigt’. I dessa fall används det tillsammans med adjektiv.
Mina skor är helt blöta. ≈ fullständigt blöta, alldeles blöta
Är du helt knäpp? ≈ fullständigt knäpp, alldeles knäpp

All, allt, alla

All betyder ’hela mängden’ eller ’den totala mängden’. Hel handlar om en helhet, men all handlar om en mängd.
All böjs: all, allt alla.
Han använder all sin tid till att läsa böcker.
Måste du köpa allt skräp som du ser?
Alla elever fick underkänt på provet.
Allt och alla kan också användas självständigt. I dessa fall betyder allt ’alla saker’ och alla betyder ’alla människor’.
Har du packat allt?
Var är alla?
Alla applåderade och ropade ”bravo”.

Varje

Varje betyder i princip samma sak som alla, men perspektivet är inte ’alla tillsammans’ utan ’alla enskilda, en och en’. Efter alla blir det plural, men efter varje blir det singular, eftersom fokus är på en person eller sak i taget. Varje böjs inte.
Jag tränar varje dag. ≈ alla dagar
Hon skakade hand med varje person hon hälsade på. ≈ med alla hon hälsade på
Han förstör varje fest med sina dåliga skämt. ≈ alla fester
Om man vill understryka att det gäller varje utan några undantag, kan man använda varenda i stället för varje. Vardagligt säger man också varendaste och vareviga.
Grannens hundar skäller varenda natt.
Den här boken var värd varenda krona.