Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Handla eller behandla?

Vad betyder verben »handla« och »behandla«? Och hur skiljer man på dem? Här hittar du svaret!
Verben handla och behandla ser lika ut, men de flesta av deras betydelser skiljer sig ganska mycket.

Handla

Verbet handla har huvudsakligen tre betydelser:
  • köpa och sälja saker
  • agera
  • ha som ämne eller vara det viktiga eller intressanta.

Köpa och sälja saker

Handla används om att köpa saker, till exempel mat eller kläder. Ibland ingår det också i betydelsen att man både köper och säljer, till exempel när man pratar om aktier.
Kylskåpet är alldeles tomt. Vi måste gå och handla.
På fritiden brukar hon handla med aktier.

Agera

Handla används också när man aktivt gör något, när man agerar. Ofta säger man hur man handlar, till exempel snabbt, genast eller rätt.
Denna situation är mycket allvarlig. Vi måste handla direkt för att undvika en katastrof.
Vi fick ta flera svåra beslut, men de flesta tyckte att vi handlade rätt.

Ha som ämne eller vara det viktiga

I konstruktionen något + handlar + om något pekar handla ut vad som är ämnet eller temat för något, till exempel en bok eller en film. Det kan också peka ut vad som är viktigast eller mest intressant.
Boken handlar om två tjejer som åker ut på äventyr.
Hennes senaste film handlar om en utomjordisk invasion i Norrbotten.
Vad handlade egentligen första världskriget om?
Våra språkkurser handlar om att få studenten att kunna prata så snabbt som möjligt.

Behandla

Verbet behandla har huvudsakligen fyra betydelser:
  • bete sig på ett visst sätt mot en person
  • vårda
  • göra så att till exempel trä eller tyg blir starkare eller mindre känsligt
  • hantera, diskutera och överlägga.

Bete sig på ett visst sätt mot en person

I konstruktionen någon behandlar något på något sätt betyder behandla att någon är eller beter sig på ett visst sätt mot någon.
De behandlade mig mycket nedlåtande.
Behandla mig inte som ett barn!
Du behöver tänka på hur du behandlar andra människor.

Vårda

När man talar om sjuka personer eller sjukdomar, betyder behandla att man vårdar personen eller försöker bota eller lindra sjukdomen.
Han behandlade sin lunginflammation med antibiotika.
På sistone har allt fler kliniker börjat behandla patienter på distans.

Göra så att något blir starkare

Man kan också behandla till exempel trä eller tyg. Då gör man så att träet eller tyget blir starkare eller mindre känsligt mot till exempel vatten.
Det här träbordet är inte behandlat.
Gardinerna är behandlade för att de ska vara flamsäkra.

Hantera, diskutera och överlägga

Den fjärde betydelsen hos behandla är ’hantera, diskutera och överlägga’. I den här betydelsen använder man behandla om ämnen, frågor, ärenden eller liknande.
Hans senaste bok behandlar många viktiga frågor i dagens samhälle.
Vi behandlar din ansökan inom fem arbetsdagar.

Jämförelse av de liknande betydelserna

Behandla:s betydelse ’hantera, diskutera och överlägga’ liknar betydelsen ’ha som ämne’ hos handla, men det är inte riktigt samma sak. Behandla används när man hanterar och går igenom ett visst ämne för att komma fram till något. Handla pekar bara ut vad ämnet eller temat är. Därför kan handla till exempel inte används om frågor eller ärenden. På samma sätt kan inte behandla användas om personer i en bok.
Boken handlar om tre vänner. Boken behandlar tre vänner.
Boken behandlar flera svåra frågor på ett mycket genomgående sätt. Boken handlar om flera svåra frågor på ett mycket genomgående sätt.
Din ansökan har inte behandlats än. Din ansökan har inte handlats än.
Ibland kan resultatet dock bli detsamma, men de två verben kräver lite olika formuleringar:
I dag ska vi behandla ett viktigt ämne för alla som lär sig främmande språk.
Den här dagen kommer att handla om ett viktigt ämne för alla som lär sig främmande språk.

Lästips