Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Hända eller ske?

Hur skiljer man på »hända« och »ske«? Eller är de utbytbara? Det får du lära dig här!
Båda verben hända och ske betyder ungefär ’äga rum’ eller ’inträffa’. Ibland är de utbytbara:
Vad är det som händer? Vad är det som sker?
Det har hänt en olycka. Det har skett en olycka.
Även om de ofta är utbytbara, har de lite olika betydelser.

Hända

Hända används om sådant som vi inte direkt kan påverka.
Det var inte med meningen. Det bara hände!
Ofta är det en del av flera andra saker, en serie av händelser.
Vad hände under gårdagen?
Ingen vet vad som händer sen.
I många sammanhang har hända en negativ betydelse.
Tänk om något skulle hända dig.
Du ser ledsen ut. Har det hänt något?

Ske

Ske används om olika förlopp eller händelser.
Det skedde många bilolyckor förra året.
Flytten kommer att ske först nästa år.
Ofta används det tillsammans med substantiv som är bildade av verb.
renoveringen sker (någon renoverar) förändringen sker (någon eller något förändrar något) uppdateringen sker (något uppdateras)
Ske är vanligt i texter där man försöker undvika att säga vem det är som gör något.