Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Hålla på att eller hålla på och?

»Hålla på att« och »hålla på och« används inte alltid riktigt likadant. Lär dig skillnaden här!

Hålla på att

Hålla på att kan ha två betydelser.
Det kan betyda att något nästan händer, alltså att det är nära att hända.
Han höll på att ramla över kanten.
Jag håller på att missa bussen, så nu måste vi springa.
Det kan också betyda att något är pågående, alltså att det har en viss utsträckning i tiden.
Trädet håller på att välta över huset.
Karl håller på att laga mat.
Efter att står verbet i infinitiv, verbets grundform.

Hålla på och

Hålla på och kan bara ha den andra betydelsen, alltså att något är pågående och har en viss utsträckning i tiden.
Karl håller på och lagar mat.
Han höll på och ramlade över kanten.
Många föredrar hålla på och framför hålla på att när något är pågående.
Jag håller på och nattar barnen. (Jag håller på att natta barnen.)
Men när subjektet är levande föredrar de flesta ändå hålla på att.
Huset håller på och brinner ner. Huset håller på att brinna ner.
Efter hålla på och står verbet i samma form som hålla:
hålla på och städa håller på och städar höll på och städade