Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Fort eller snabbt?

Här får du lära dig att skilja på »fort« och »snabbt«.
Fort är ett adverb som är synonymt med snabbt. Snabbt är ett-formen av adjektivet snabb.

Då kan båda orden användas

Orden är i stort sett utbytbara när de används som adverbial, till och med i uttrycket fort som ögat eller snabbt som ögat, som betyder ’mycket snabbt’.
Jag springer fort. Jag springer snabbt.
Kom fort! Kom snabbt!
Hon kör alldeles för fort. Hon kör alldeles för snabbt.
Geparder springer fort som ögat. Geparder springer snabbt som ögat.

»Fort« i bisatsinledare

Däremot används bara fort i bisatsinledaren så fort (som), som betyder ’genast när’.
Så fort som jag hör den här låten måste jag bara sjunga med.
Så fort det blir sommar ska jag ta fram utemöblerna.

»Snabb« som attribut och predikativ

Eftersom snabb är ett adjektiv, kan det dessutom användas som attribut och predikativ. Det kan inte fort.
Hästen är snabb. (predikativ)
Vi fick ett snabbt svar. (attribut)
Geparder är snabba. (predikativ)