Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Fler eller flera?

Vad är skillnaden mellan »fler« och »flera«? Och hur används de? Här hittar du svaret!
Ordet flera kan användas på två sätt, men fler bara kan användas på ett av dessa sätt.
För det första kan fler och flera båda betyda ’större antal’. De uttrycker en jämförelse.
Jag har fler böcker än du. Jag har flera böcker än du.
Kommer det fler säsonger av Game of Thrones? Kommer det flera säsonger av Game of Thrones?
I den här betydelsen är de utbytbara, men flera uppfattas av vissa som lite vardagligare.
För det andra kan flera betyda ’många’ eller ’åtskilliga’. Här handlar det inte om någon jämförelse, utan om ett obestämt antal högre än ett. I den här betydelsen kan man inte använda fler.
– Har du varit i Göteborg någon gång? – Ja, flera gånger. – Ja, fler gånger.
Jag trodde att jag skulle vara ensam på biblioteket, men det var flera andra där. Jag trodde att jag skulle vara ensam på biblioteket, men det var fler andra där.