Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Fast, fastän eller även fast?

Vad är det för skillnad mellan »fast«, »fastän« och »även fast«? Och vad betyder de? Här hittar du svaret!

Fastän

Fastän är en subjunktion (bisatsinledare), som betyder ’trots att’.
Vi gick på en promenad fastän det regnade. = trots att
Jag kommer väl fastän jag egentligen inte vill. = trots att

Fast

Fast kan både vara en subjunktion och en konjunktion. När fast används som subjunktion, betyder fast samma sak som fastän.
Vi gick på en promenad fast det regnade. = fastän
Jag kommer väl fast jag egentligen inte vill. = fastän
När fast används som konjunktion, betyder fast samma sak som konjunktionen men.
Jag ringde dig i går, fast du svarade inte.
En konjunktion binder samman två likadana led.
Jag ringde dig i går. (huvudsats) + Du svarade inte. (huvudsats) = Jag ringde dig i går, men du svarade inte.

Ordföljden avslöjar vilket »fast«

Hur ser man då vilket fast det är? Jo, det syns på ordföljden. I bisatser kommer subjektet och satsadverbial före det finita verbet.
Bisats
Bisatsinledare
Subjekt
Satsadverbial
Finit verb
Huvudsats
Fundament
Finit verb
Subjekt
Satsadverbial
Jag kommer väl fast jag egentligen inte vill. = fastän, trots att
Jag kommer väl fast egentligen vill jag inte. = men
Jag kommer väl, fast jag vill egentligen inte. = men
jag = subjekt egentligen = satsadverbial inte =satsadverbial vill = finit verb

Även fast

Även fast är en talspråklig variant av fastän. Det används likadant som fastän, men mest i talspråk och informella texter.
Jag köper den även fast den är ganska dyr. = fastän

Fast att

I talspråket används också fast att. Det används på samma sätt som även fast och fastän.
Jag gjorde det fast att jag visste att det var fel.

Lästips