Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Det finns eller det är?

Här presenterar jag några tips för att skilja på »det finns« och »det är«.

När något kan hittas

Det kan hjälpa att tänka på att finnas är besläktat med finna, som betyder ’hitta’. Något som finns kan alltså hittas.
Det finns svamp i skogen. Om man går skogen kan man finna svamp.
Det finns tre universitet i staden. Om man besöker staden kan man finna tre universitet.
Det finns inget bättre sätt att lösa problemet på. Hur mycket man än letar, går det inte att finna ett bättre sätt att lösa problemet på.
Det finns inga lägenheter till salu.
Man måste inte nämna en plats för att använda det finns. Då betyder det bara ’existera’.
Tror du att det finns utomjordingar? ≈ Tror du att utomjordingar existerar?
Man kan tänka sig många meningar med det finns även med det är, men betydelsen ’det går att hitta’ försvinner då.
Det är tre universitet i staden.
Det är inga lägenheter till salu.

Var något är eller existerar i tid eller rum

Verbet vara (presens: är) används ofta för att säga var något är i tid eller rum. Det används också mer abstrakt.
Det är en halvmeter snö.
Det är två lektioner på eftermiddagen.
Det är fest hos grannarna.
Det är tolv månader på ett år.
Om platsen är vag eller inte så heltäckande, är ofta det finns det passande valet.
Det finns några fläckar med snö, men annars har all snö redan smält bort.
Bor man i det här området finns det en fest att gå på varje kväll om man vill.
Här märker man återigen att ’det går att hitta’ kan användas för att förstå meningarna.

Det sitter, det ligger, det står

Ibland kan det finns även vara svår att skilja från det plus andra verb. I dessa fall betonar finns också att något kan hittas (finnas) någonstans, medan de andra verben betonar positionen och ställningen. Ibland är skillnaden knappt märkbar.
Det finns mjölk i kylskåpet. Det står tre mjölk i kylskåpet.
Det finns många sjöar i Stockholmsområdet. Det ligger många sjöar i Stockholmsområdet.
Mälaren ligger i Stockholmsområdet. Mälaren finns i Stockholmsområdet.