Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Borta, bort, bortifrån eller bortåt?

Vad är det för skillnad mellan »borta«, »bort«, »bortifrån«, »bortåt«? Här hittar du svaret!
Borta, bort, bortifrån och bortåt har alla rumsbetydelse. De uttrycker alltså var något är eller vart det rör sig. Skillnaden har att göra med
  • befintlighet (på, i) eller riktning
  • vilken riktning (till, mot, från).

Vad betyder orden?

Borta

= på en annan plats (ibland avlägsen eller okänd)
Min telefon är borta.

Bort

= till en annan plats
Jag har tappat bort min telefon.
Han gick bort till henne och frågade.

Bortåt

= mot en annan plats
De gick bortåt centrum

Bortifrån

= från en annan plats
Regnet kom där bortifrån.
Bortifrån skolgården hördes barnens glada rop.

Hur skiljer sig bort och bortåt?

Skillnaden mellan bort och bortåt är samma som mellan till och mot. Bort innebär att man kommer fram till målet, medan bortåt endast talar om riktningen.

Liknande ord

Svenskan har fler grupper med ord som liknar borta, bort, bortifrån och bortåt. De vanligaste är:
Här ✰Bor du här? Hit ✰ När flyttade du hit? Härifrån ✰ Kommer du härifrån? Hitåt ✰ Regnet kommer hitåt.
Där ✰ Han står där. Dit ✰ Han gick dit. Därifrån ✰ Han kommer därifrån. Ditåt ✰ Han cyklade ditåt.
Uppe ✰ Hon bor uppe på berget. Upp ✰ Ställ dig upp! Uppifrån ✰ Regnet faller uppifrån. Uppåt ✰ Flygplanet flyger uppåt.
Nere ✰ Vi sitter nere i källaren. Ned, ner ✰ Kom ner och hälsa på oss! Nedifrån, nerifrån ✰ Hon kom upp nerifrån tunnelbanan. Nedåt, neråt ✰ Ska vi promenera neråt Söder?
Andra ord som fungerar på ett liknande sätt är:
  • hemma, hem, hemifrån, hemåt
  • framme, fram, framifrån, framåt
  • var, vart, varifrån, vartåt
  • inne, in, inifrån, inåt
  • ute, ut, utifrån, utåt.