Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Betyda eller mena?

Hur använder man verben »betyda« och »mena«? Här hittar du svaret!

Betyda

Ha som innebörd

Betyda betyder ’ha som innebörd eller betydelse’. Det används ofta med saker, ord, fraser, handlingar eller andra abstrakta företeelser.
Vad betyder det här ordet?
Vet du vad den här frasen betyder?
Tystnad betyder inte alltid samtycke.

Vara viktig

Betyda kan också betyda ’vara viktig’.
Musik betyder mycket för mig.
Din vänskap betyder mycket för mig.

Innebära, få som resultat

Den tredje betydelsen hos betyda är ’ha/få som resultat’, ’innebära’.
Den här löneförhöjningen betyder att vi har råd att åka till Sverige.

Mena

Syfta på något eller vill säga något

Mena betyder bland annat att man syftar på något, vill säga något.
Vad menar du?
Seriöst, jag menar det!
Hon menade inte vad hon sa.
Du vet precis vad jag menar.
Menar du mig?

Ha som åsikt

Mena kan också betyda att man har något som åsikt.
Jag menar att det är en dålig idé.

Ha som syfte eller intention

Slutligen används mena om vad någon har som syfte eller intention.
Hon menade inte att göra dig ledsen.
Han menar väl.
Det var inte illa menat.
Vad menar du med att göra så här mot mig?