Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Behålla eller bibehålla?

Vad är skillnaden mellan »behålla« och »bibehålla«? Här hittar du svaret!
Behålla och bibehålla är två verb som är ganska lika både till formen och betydelsen. Båda verben betyder ’ha kvar’, men de används inte likadant.

Behålla

Behålla används generellt i betydelsen ’ha kvar’. Lägg noga märke till vilka ordpar som behålla ofta förekommer i, till exempel behålla makten och behålla sin plats.
Partiet försökte förgäves att behålla makten i landet.
I stressiga situationer är det viktigt att behålla lugnet.
De var rädda att de inte skulle få behålla jobben under lågkonjunkturen.
Armén har hittills lyckats behålla kontrollen av området.
Förra årets vinnare har behållit ledningen i den första halvan av årets tävling.
Om du lämnar kön behåller du inte din plats.

Bibehålla

Bibehålla betyder också ’ha kvar’, men när man bibehåller något, har man kvar det utan att det förändras. Det som man bibehåller är alltså kvar i samma tillstånd. Det märks tydligt på vilka ord som bibehålla används tillsammans med.
När hon blev arbetslös kunde de inte bibehålla samma levnadsstandard.
Det är svårt att öka produktionstakten samtidigt som man bibehåller produktens kvalitet.
Strumporna är gjorda av ett speciellt material för att de ska bibehålla formen.
Nuvarande nivå måste bibehållas.