Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Båda eller bägge?

Vad är skillnaden mellan »båda« och »bägge«? Här hittar du svaret!
Pronomenen båda och bägge betyder exakt samma sak och används likadant.
Han kunde inte bestämma sig för vilken skjorta han skulle köpa, så han köpte båda.
Han kunde inte bestämma sig för vilken skjorta han skulle köpa, så han köpte bägge.
Båda är mycket vanligare än bägge. I tidningstext är båda mer än femton gånger så vanligt.

Lästips