Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Åtanke eller baktanke?

När man har något i åtanke, kommer man ihåg något eller tänker på något när man gör något annat.
Ha detta i åtanke när du fyller i blanketten.
Han gillar inte sport. Det kan vara bra att ha i åtanke när du pratar med honom.
När man har en baktanke (eller baktankar) med något, har man en hemlig avsikt med att göra något. Ofta är det något som man själv tjänar på.
Hon hade en baktanke när hon hjälpte oss.
Jag hade inga baktankar när jag bjöd med honom.
Man kanske också göra något med baktanken att + sats/infinitivfras. Då gör man det med just en sådan hemlig, extra avsikt. Det behöver inte vara något man tjänar på dock.
Hon hintade om att hon skulle kliva upp tidigt med baktanken att gästerna skulle inse att de borde gå hem.
Jag satt dem vid samma bord med baktanken att de skulle bli vänner.
Att sol-och-våra någon är att inleda en relation med någon med baktanken att ta pengar eller saker från hen.