Om svenska
Svenska | 瑞典语版
Search
⌃K

Arbeta, jobba eller verka?

De tre verben arbeta, jobba och verka kan i vissa betydelser vara svåra att skilja. Det här är huvuddragen i hur de används.

Göra något mot betalning

Många går upp på morgonen och åker till en arbetsplats där de utför uppgifter mot betalning. Detta kallas arbete eller jobb, och verbet är arbeta eller jobba. Många uppfattar jobba som ett vardagligare ord än arbeta, men de betyder samma sak.
Han arbetar på en skolan. Han jobbar på en skola.
Vad arbetar du med? Vad jobbar du med?
Arbetar du eller studerar du fortfarande? Jobbar du eller pluggar du fortfarande?

Göra något för att nå ett visst resultat

Det handlar inte alltid om pengar, utan om resultatet som arbetet eller jobbet ska leda till. I dessa fall kan man också använda arbeta eller jobba.
De arbetar för en bättre framtid. De jobbar för en bättre framtid.
Teknikerna arbetar med problemet. Teknikerna jobbar med problemet.

Göra något i en viss funktion

Verka används på ett liknande sätt, men hos verka framhävs vanligtvis själva funktionen som en person har.
verka + som …
Hon har verkat som lärare i halva sitt liv.
Han verkade som journalist i olika tidningar.
Även när resultatet eller målet framhävs, finns det en skillnad mellan verka å ena sidan och arbeta och jobba å andra sidan. Verka är abstraktare; arbeta och jobba är konkretare.
Organisationen verkar för en bättre framtid. ≈ Organisationens mål eller funktion är att främja en bättre framtid.
Organisationen jobbar för en bättre framtid. Organisationen arbetar för en bättre framtid. ≈ Organisationen gör saker för att framtiden ska bli bättre.

Behandla

Arbeta kan också användas i betydelsen ’behandla’, alltså forma ett material.
arbetat guld
arbeta en deg

Övriga betydelser hos verka

Verka har dessutom två betydelser som inte liknar arbeta och jobba så mycket: ’ha en verkan’ och ’ge ett intryck’.

Ha en verkan

Verka kan betyda ’ha en verkan eller effekt’.
Medicinen verkar snabbt. ≈ fungerar
Musik kan verka avslappnande.

Ge ett intryck

Verka kan dessutom betyda ’ge ett intryck’. Detta sätt att använda verka är det vanligaste. Verka kan användas antingen direkt med ett adjektiv eller med ett verb i infinitiv.
verka + adjektiv verka + infinitiv
Du verkar lycklig. Du verkar vara lycklig. ≈ Du ger intrycket av att vara lycklig.
Han verkar ha glömt vad jag heter.
Verka kan också användas i konstruktionen det verkar som + sats.
Det verkar som att han har glömt vad jag heter.
Det verkar som att du är lycklig.