Vore

Vad betyder vore och vilken verbform är det?


Vore är en form av verbet vara 💡. Verbformen kallas konjunktiv. I modern svenska är det i princip bara vore som finns kvar som konjunktiv.

Vore uttrycker att något är tänkt, alltså inte verkligt.

Det vore tråkigt om det regnade under utflykten.

Jämför med:
Det är tråkigt att det regnar under utflykten.

Hos andra verb uttrycker man samma sak med skulle + infinitivformen 💡.

Jag skulle gärna träffas, men jag har inte tid.

Också vore kan ersättas med skulle + infinitivformen.

Det skulle vara tråkigt om det regnade under utflykten.

Läs också:  Konditionalis

Hur har du sett vore användas? Berätta i kommentarerna! ⬇️
Stäng meny