Vara på

Fråga:

Vad betyder det att man är på?

Svar:

När man säger att en maskin är på, menar man att den är påslagen, i gång.

Datorn är på.

Står bilen på?

I talspråk kan man också säga att personer är på. En person som är på, är positiv till ett förslag om att göra någonting tillsammans.

Jag ska gå på bio i morgon. Är du på?

Vi ska ha fest hos Jonna på fredag, men än så länge vet jag bara att Axel, Yu och Petra är på.

När man beskriver en person som på, kan det också betyda ’påträngande’, ’närgången’ och ’enträgen’.

Det är jobbigt att umgås med honom. Han är alltid så på.

Som journalist är det ditt jobb att vara på, ställa de obekväma frågorna.

Läs också:  Ser man på!Stäng meny