Var, vart eller vars?

Fråga:

Hur använder man varvart och vars?

Svar:

Var och vart är båda adverb som används i direkta eller indirekta frågor.

Direkta frågor

Var är du?

Vart ska du gå?

Indirekta frågor

Jag undrar var du är.

Jag undrar vart du ska gå.

I skrift används var om befintlighet. Var betyder alltså ’på vilken plats’. Vart används om riktning. Vart betyder alltså ’till vilken plats’.

Var

Var ligger affären?

Var är mina nycklar?

Vart

Vart går det här tåget?

Vart ska du åka på semester?

Men i mångas talspråk används samma ord för både riktning och befintlighet. Det är vanligt att vart används i båda fallen.

Talspråk

Vart ligger affären?

Vart är mina nycklar?

Vart går det här tåget?

I norra Sverige används ofta vars för både riktning och befintlighet.

Dialekt

Vars ligger affären?

Vars är mina nycklar?

Vars går det här tåget?

Läs mer om ett annat ”vars”:  Vems och vars

 
Stäng meny