Vadå då?

Fråga:

Vad betyder ”vadå då”?

Svar:

Frågan ”vadå då?” betyder ’varför frågar du det?’ Uttrycket används mest i talspråk. Adverbet hurså används på samma sätt.

– Hinner du hem till klockan 6 i dag?
– Vadå då?
– Jag ville veta om du ska äta middag med oss eller inte.

– Hur lång är du?
– En och sjuttiosex. Vadå då?
– Nej, jag bara undrade.
Stäng meny