Betyda, mena, innebära?

Betyda、mena、innebära 怎么区分?

Betydamenainnebära 这三个动词常常有人混在一起。这里我说说这些动词应该怎么用。

Betyda

Betyda 的意思大概是「表示……的意思」、「意指」、「是……的意思」或「意味着」。为了区分 betyda mena 我建议一条经验法则,就是看看主语是东西还是人。如果是东西,就很可能要用 betyda

Vad betyder det här ordet? 这个词是什么意思?

Vet du vad den här frasen betyder? 你知道这个短语的意思吗?

Tystnad betyder inte alltid samtycke. 沉默不总是意味着赞同。

Betyda 也表达重要性

Betyda 还有一些转义用法,比如「有某种重要性」,看看下面的例句。

Musik betyder mycket för mig. 音乐对我来说很重要。

Märkeskläder betyder ingenting för mig. 我对名牌服装无所谓。

Mena

Mena 的意思大概是「指的是」、「说的是」、「是在说」、「想要(说、做某事)」或「打算(做某事)」。经验规则是主语一半是人。

Vad menar du? 你是什么意思?

Seriöst, jag menar det! 说实在的,我是认真的!

Hon menade inte vad hon sa. 她说那话不是认真的。

Du vet precis vad jag menar. 我的意思你心知肚明。

Menar du mig? 你是在说我吗?

Vad menar du med att öppna mina brev? 你拆我的信干什么?

Mena 还用于一个固定的说法:「Det var inte illa ment.」意思是某人做坏事不是故意的,没有坏心眼儿,无恶意。

Innebära

Innebära 的意思是「意味着」、「含……之意」、「引起」、「造成」。 我建议的经验规则:主语平时是事情,意指「意味着」的时候,betyda innebära 经常可以通用。

Det här innebär problem. 这意味着麻烦。

Mörka moln innebär regn. (Mörka moln betyder regn.) 乌云意味着要下雨。

Det här kommer att innebära mer arbete. (Det här kommer att betyda mer arbete) 这将意味着有更多的工作。

Det här innebär att vi måste börja om från början. 这使我们不得不重新开始。