stå、sitta、ligga 与 ställa、sätta、lägga

问题

「stå、sitta、ligga」和「ställa、sätta、lägga」怎么区分?

回答

「stå、sitta、ligga」都是不及物动词,就是说它们不带宾语。「ställa、sätta、lägga」则是及物动词,所以它们要和宾语搭配。

意思上,「stå、sitta、ligga」表示一个状态,「ställa、sätta、lägga」表示一个过程。这些及物动词的宾语经常是代词「sig」。

例句

Stå inte i vägen! (stå)
别当道站着!

Han ställde sig upp och gick ut. (ställa)
他站了起来,然后走了出去。

Barnet låg på sängen och sov djupt. (ligga)
孩子躺在床上睡得很熟。

Efter den långa resan gick han och lade sig på sängen för att vila. (lägga)
在长途旅行以后,他躺上床休息了。

Jag sitter längst bak i bussen. (sitta)
我坐在公共汽车的后部。

Jag kan sätta mig ned? (sätta)
我可以坐下面?

不但这三个动词有这个特点,还有:

例句

Släck ljuset! (släcka,及物)
吹灭蜡烛!

Ljuset slocknade. (slockna,不及物)
蜡烛熄灭了。

Han dränkte sig. (dränka,及物)
他投水自杀了。

Han drunknade. (drunkna,不及物)
他淹死了。

Vi fällde ett träd. (fälla,及物)
我们把一棵树砍伐了。

Ett träd föll. (falla,不及物)
一棵树倒下来了。

Man ska inte döda. (döda,及物,宾语被删除了)
不可杀人。

Han dör hellre än erkänner.
他死也不承认这件事。

Hon vet hur man kyler öl snabbt.
她知道一些急速冷卻啤酒的方法。

Det tar en halvtimme för motorn att kallna.
发动机要等半小时后才能冷却下来。

下面有一些其他及物和不及物动词。

更多动词

avsluta – sluta
bleka – blekna
bränna – brinna
röka – ryka
spräcka – spricka
söva – sova
trötta – tröttna
tysta – tystna
väcka – vakna
sänka – sjunka
svärta – svartna
belysa – lysa
besegra – segra
bebo – bo
besvara – svara
betänka – tänka

Lämna gärna en kommentar!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.Stäng meny