Tillfälle eller tillfällighet?

Fråga:

Betyder tillfälle och tillfällighet samma sak?

Svar:

Tillfälle och tillfällighet är två ganska lika ord, men de betyder helt olika saker. Så här skiljer du på dem.

Tillfälle

Ett tillfälle är en tidpunkt.

Det passar inte just nu. Kan vi ta det vid ett annat tillfälle?

Ett tillfälle kan också vara en möjlighet eller en tidpunkt då det passar att göra något.

Vi måste ta vara på det här tillfället.

Uttryck med tillfälle

för tillfället
just nu, för närvarande
✰ Vi har för tillfället problem med våra servrar.

vid flera tillfällen, vid upprepade tillfällen
flera gånger
✰ Du har vid upprepade tillfällen ställt till med bråk. Nu får det räcka!

ta tillfället i akt
passa på
✰ Ska vi ta tillfället i akt medan vi kan köpa bilen billigt?

inte ha tillfälle
inte kunna, inte ha tid
✰ Jag har inte tillfälle i dag. Går i morgon bra?

det finns tillfällen då
ibland
✰ Det finns tillfällen då jag tvivlar på mig själv.

invänta det rätta tillfället
✰ Vi har en plan. Vi måste bara invänta det rätta tillfället.

Tillfället gör tjuven.
Vem som helst kan stjäla om möjlighet ges.

Tillfällighet

En tillfällighet är något som inte var planerat, ett sammanträffande.

Det var en ren tillfällighet att vi träffades.

Uttryck med tillfällighet

av en tillfällighet
utan att det var planerat eller förutsett
✰ Jag hittade den här boken på biblioteket av en tillfällighet.
Stäng meny