Stöta och blöta

Fråga:

Vad betyder uttrycket stöta och blöta?

Svar:

Stöta och blöta betyder ungefär älta, ’diskutera eller tänka igenom om och om igen’. Skillnaden är att älta oftast används i negativ bemärkelse.

När man stöter och blöter något, försöker man att tänka på alla detaljer och se problemet eller frågan ur alla synvinklar. Ibland antyder stöta och blöta att man bara diskuterar och aldrig kommer fram till något.

Exempel

De stötte och blötte frågan i tre dagar innan de fattade ett beslut.

Vi har stött och blött det här problemet i flera år nu. Nu behöver vi hitta en lösning.
Stäng meny