Slags, sorts, typ

Hur används slagssorts och typ?


Dessa tre ord används alla i samma typ av uttryck, och de uttrycker alla att något tillhör en viss kategori.

Piano är ett slags instrument. 🌍
Piano är en sorts instrument.
Piano är en typ av instrument.

Kom ihåg att typ alltid följs av av.

Ursprungligen bestäms den obestämda artikeln💡 av slagssorts och typ, men i modern svenska är det många som väljer obestämd artikel efter det senare substantivets genus. Detta gäller bara för slags och sorts.

ett slags stol (efter ett slag)
en slags stol (efter en stol)

en sorts stol (efter en sort)
ett sorts bord (efter ett bord)

en typ av stol (följer alltid typ)

I plural böjs sorts och typ till sorters och typer, medan slags är oböjligt.

Kiosken säljer sju slags glassar.
Kiosken säljer sju sorters glassar.
Kiosken säljer sju typer av glassar.

Alla tre orden förekommer även i andra uttryck.

Du är rätt slags person för jobbet.

Vi behöver en annan sorts lösning.

De önskar någon typ av förändring.
Stäng meny