Ska och skall

Vad är skillnaden mellan ska och skall?


Både ska och skall är presens av verbet skola. De kan alltså användas likadant, men ska är nästan alltid att föredra.

Förr var skall den vanligaste formen, men i dag är ska vanligast. Skall är formellare än ska och det uppfattas i de flesta sammanhang som ganska stelt.

Vad ska vi göra i morgon?
Vad skall vi göra i morgon?

I vilka texter brukar du se formen skall? Kommentera och berätta nedan! ⬇️

Läs också:  Uppnå och nåStäng meny