Samarbeta och samverka

Vad är det för skillnad på samarbeta och samverka?


Verben samarbeta och samverka liknar varandra både till utseendet och betydelsemässigt, men de är inte hundra procent synonyma. De betyder ungefär ’arbeta tillsammans’ och ’fungera gemensamt’.

Liknande konstruktioner

Samarbeta och samverka används ofta i liknande konstruktioner.

Eleverna samarbetar.
Partierna samverkar.

Skolorna samarbetar om att erbjuda eleverna modersmålsundervisning.
Länderna samverkar om att stoppa vapenhandeln.

Sverige samverkar med de nordiska länderna i dessa frågor.
Företaget samarbetar med en lokal återförsäljare.

Olika betydelse

Trots att man konstruerar meningar på ett liknande sätt med samarbeta och samverka, finns det en nyansskillnad. När man samarbetar så arbetar man tillsammans, kanske för ett gemensamt mål. Det är ofta ganska konkret, och enskilda personer kan göra det.

När man samverkar så fungerar man gemensamt. Och vad betyder det? Jo, att man handlar eller agerar tillsammans därför att man har ett gemensamt mål. Det är alltså en typ av arbete, men det är mycket mindre konkret. Det är ofta organisationer som samverkar.

Samverka till att …

Samverka kan användas på ett annat sätt också. Det är i konstruktionen samverka till att något sker. Där betyder samverka ungefär ’bidra’. Subjektet är oftast saker.

Några exempel:

Dessa faktorer samverkar till att kvinnors karriärmöjligheter ser annorlunda ut.

Olika orsaker samverkar till att driva upp arbetstempot.

Många omständigheter samverkar till att läsningen minskar.

Alla dessa intryck samverkar till att forma, skapa och påverka vår image.
Stäng meny