Presenterings­konstruktion

Fråga:

Varför använder man det i ”Det är ett ord här som jag inte förstår”?

Svar:

Meningen ”Det är ett ord här som jag inte förstår” är ett exempel på presenterings­konstruktion. Det innebär att man presenterar någonting som ny information. I den här meningen är det ett ord som är nytt.

Vanligtvis vill man inte ha ny information i början av meningen. Därför kan man skriva om meningar där subjektet presenterar någonting nytt genom att använda det som subjekt. Det nya informationen (som var subjekt) hamnar då på objektsplatsen, och eventuella verb och objekt läggs i en bisats sist i satsen.

En fågel satt utanför fönstret.
➡ Det satt en fågel utanför fönstret.

En kvinna ringde och sökte dig.
➡ Det var en kvinna som ringde och sökte dig.

Jag förstår inte ett ord på den här sidan.
➡ Det är ett ord på den här sidan som jag inte förstår.

Den här typen av konstruktion är lätt att blanda ihop med utbrytnings­­konstruktionen. Skillnaden är att utbrytnings­konstruktionen framhäver känd information, medan presenterings­konstruktioner flyttar ny information till senare i satsen.

Läs mer om en vanlig presenteringskonstruktion här:  Formellt subjekt: det
Läs mer om andra konstruktioner med ”det” här:  Tomt detStäng meny