Uttryck och ordförklaringar

Här hittar du frågor och svar om olika uttryck och ord som kan vara svåra att förstå eller använda.
Here are the articles in this section:
Alldeles
Hur använder man alldeles? Och vad betyder det? Här hittar du svaret!
Ba
Vad menar folk när de säger »å han ba«?
Bli av
Vad betyder »bli av«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
De sina
Vad betyder frasen »de sina«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Det ska bli!
Vad betyder »Det ska bli«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Hur används »då«? Och vad betyder det? Här hittar du svaret!
Där
Allt du behöver veta om »där«.
En till
»Till« i »en till« betyder ’ytterligare’. Om det följs av ett substantiv, kan »till« komma antingen före eller efter.
En tjugo stycken
Vad betyder »en« i »en tjugo stycken«? Lär dig en ny betydelse hos detta vanliga ord!
Ens
Vad betyder »ens«? Och hur används det? Vad betyder uttrycket »med ens«? Här hittar du svaren!
Få gå
Vad betyder »få gå«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Få se, få höra, få veta
Här får du lära dig vad de tre verbgrupperna »få se«, »få veta« och »få höra« betyder och hur de används.
Ge ett finger …
Vad betyder »Ger man honom ett finger tar han snart hela handen«? Och hur används det?
Gott om och ont om
Vad betyder »gott om« och »ont om«? Och hur används de? Här hittar du svaret!
Ha is i magen
Vad betyder uttrycket »ha is i magen«?
Hamna i klistret
Vad betyder uttrycket »hamna i klistret«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Helt enkelt
Lär dig hur du använder uttrycket »helt enkelt«.
Hur kommer det sig?
Vad betyder »komma sig« i »hur kommer det sig«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Hur mår du?
När brukar man säga »Hur mår du« och när säger man »Är allt bra«? Lär dig mer om dessa uttryck här.
Hur som helst
Vad betyder »hur som helst«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
I mån av
Vad betyder »i mån av«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
I och med
Vad betyder »i och med«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
I och för sig
Vad betyder »i och för sig«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Iförd
Vad betyder »iförd«? Här hittar du svaret!
Inte blir klok
Vad betyder uttrycket »inte bli klok«?
Inte direkt
Vad betyder »inte direkt«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Inte vidare
Vad betyder »inte vidare«? Och hur använder man det? Här hittar du svaret!
Jämna plågor
Vad betyder uttrycket »jämna plågor« och när använder man det? Här hittar du svaret!
Låta bli
I svenskan finns det ett uttryck som betyder att man aktivt undviker att göra eller röra något: låta bli.
Med omnejd
Vad betyder »med omnejd«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Nå botten
Vad betyder »nå botten« när det används bildligt? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Någonting ditåt
Oavsett
Vad betyder »oavsett«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Respektive
Vad betyder »respektive«, och hur använder man det? Här hittar du svaret!
Rätt och slätt
Vad betyder »rätt och slätt«? Här hittar du svaret!
Rätt som det var
Vad betyder uttrycket »rätt som det var«? Här hittar du svaret!
Rätt så
Vad betyder »rätt så« i »rätt så bra«? Här hittar du svaret!
Se ut
Hur använder man »se ut«? Ska »se« och »ut« stå tillsammans eller separerade? Här hittar du svaret!
Sedan
Hur används »sedan«? Vilka olika betydelser finns det? Här hittar du svaret!
Sitta som klistrad
Vad betyder uttrycket »sitta som klistrad«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Ska någonstans
Saknas det inte ett verb i meningen »Jag ska hem nu«? Nej. Och här får du veta varför!
Slippa
Vad betyder »slippa»? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Slit och släng
Som helst
Vad betyder »som helst« i »när som helst«, »hur som helst« och liknande uttryck? Svaret hittar du här!
Ta sig
Hur används verbet »ta sig«? Vilka betydelser har det? Här hittar du svaret!
Tupplur
Vad för …
Vad betyder »vad för« i till exempel »vad för bil«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Vadå då?
Vad betyder »vadå då«? Och hur används det? Här hittar du svaret!
Vi kör på det
Vad betyder uttrycket »Vi kör på det«? Här hittar du svaret!
Ångra
Hur använder man »ångra«? Och vad betyder det? Här hittar du svaret!